Formation of professional competence of the student as a synergistic process

Authors

  • Alla Vahis Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.02.5-8

Keywords:

самоосвіта, синергетичний процес, фахова компетентність

Abstract

У запропонованій статі розкрито проблему формування фахової компетентності студента вищого навчального закладу в контексті синергетичної парадигми освіти. Самостійна робота студента розглядається як процес самоосвіти. Показано, що самоосвіта є синергетичним процесом, самоорганізацією власних знань, який забезпечує формування фахової компетентності студента. Визначені основні принципи формування фахової компетентності студента у процесі самоосвіти: широке впровадження міждисциплінарних і трансдисциплінарних зв’язків у навчальний процес, створення освітнього середовища вищого навчального закладу на принципах синергетичної освіти та ін.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 158 / PDF downloads: 984

References

Кремінь В.Г., Ільїн В.В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія / В.Г.Кремінь, В.В.Ільїн. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Єльникова Г.В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника ВНЗ [Текст] / Г.В. Єльникова // Теорія і методика управління освітою. – 2010. – № 4. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf.

Князева Е.Н. Пробуждающее образование //Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.–592с.

Лист МОН від 31.07.2008 р. N 1/9484 Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.crimea.edu/zakon/list484.pdf

Published

2017-06-30

How to Cite

Vahis, A. (2017). Formation of professional competence of the student as a synergistic process. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5(2), 5–8. https://doi.org/10.32919/10.32919/uesit.2017.02.5-8